Poslovni bonton

Dobili ste posao, ali niste sigurni u način komunikacije unutar firme, a niti u vanjsku komunikaciju u smjeru od firme prema javnosti. Pod time se podrazumijevaju dobavljači, poslovni partneri, kupci ili konzumatori usluge.  U tom slučaju potrebno je u prvom redu detektirati kakav je unutarnji poslovni bonton firme  i kakav model poslovnog komuniciranja se koristi […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
%d blogeri kao ovaj: